Rapportera skadade fiskar i det vilda

Seatrout UDN saprolegnia.jpg
By Velela - Own work, CC BY 3.0, Link

I höst har det uppmärksammats en del lax med svampangrepp i Lagan. Det har förkommit i olika grader i våra vattendrag de senaste åren och så även i Lagan. Information kring laxhälsan kan man finna hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det är den återvändande laxen som är här för lek som drabbas. Det är oklart exakt vad som orsakar svamputbrott vid ett tillfälle. Svampen (Saprolegnia) är nämligen oftast en sekundär sjukdom och det kan vara flera andra faktorer som gör att den uppstår. Det kan möjligen vara någon annan patogen eller så kan det röra sig om vitaminbrist, miljögift eller miljöförändring. Alla dessa är möjliga förklaringar till grundproblematiken eller en kombination av dessa.

Ofta kan det uppstå sår på fisken innan svampen får fäste, det benämns oftast som UDN och även här är det oklart vad det är. Det går heller inte utesluta att det rör sig om olika grundorsaker mellan olika vattendrag då svampen är ett vanligt inslag i vatten och angriper fisken när den är mottaglig för den.

Man ser gärna från SVA att allmänheten hjälper till och rapportera in fynd av sjuk, skadad eller död fisk. Vi hoppas att alla som vistas längs Lagan hjälper till att rapportera fynd i år och kommande säsonger.

Information från Statens veterinärmedicinska anstalt:
https://www.sva.se/djurhalsa/fisk/rapportera-fisk

Här rapporterar man in sjuk, skadad eller död vildfisk:
https://rapporterafisk.sva.se/
 

Mer information

För de som vill läsa på mer har vi samlat ihop några länkar.

Information om UDN:
https://www.sva.se/djurhalsa/fisk/sjukdomar-hos-fisk/ulceros-dermal-nekros-udn-fisk

Rapport Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar under 2014–2016:
https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/rapport-laxdoden-2016.pdf

Rapporter om sjuk och död fisk 2017: 
https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/djurhalsa/fisk/rapport-fisk-2017.pdf

Frågor och svar om laxbestånd i svenska vatten Havs och vattenmyndigheten: 
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/lax/fragor-och-svar-om-laxen.html

Artikel om B-vitamin brist hos vilda djur:
https://www.forskning.se/2016/12/29/b-vitaminbrist-bakom-massdod-bland-djur/

Nyhedsarkiv

Seneste nyheder