Den fiskende skal bære sit fiskekort vel synligt i plastlomme på armen.
Den fiskende skal bære sit fiskekort vel synligt i plastlomme på armen.

Fiskekort
Der kræves fiskekort til lystfiskeri i Lagan.
Flere salgssteder er tilgængelige her.

Fiskekortet er personligt og må ikke videre gives til andre.
Et mistet fiskekort erstattes ikke!

 

Fiskekortafgifter i SEK

Årskort 1600:-

3-dages kort 900:-
Dagkort 300:-
Dagkort skrubbe 200:- (sælges fra den 15 oktober.)

Børn og unge under 18 år fisker gratis.

 

Fisketider

Premieredag: 1/3 uanset issituationen
Skrubbe: 8/3–31/12
Laks, ørreder, øvrige fisk: 1/3–14/10
1–30/9 (september): Fiskeri tilladt kl. 06.00–20.00
1–14/10 (oktober): Fiskeri tilladt kl. 06.00–18.00
1–7/3 og 1–14/10 Fiskeri kun med årskort!


Fiskemåde
Kun én stang pr. person.
Kun håndredskaber.
Kun én agn/madding pr stang.
Brug blyfrie blink og lodder. Tænk på miljøet!


Forbudte fiskemetoder
a) Rykfiskeri er forbudt ifølge svensk lov.
b) Tilsigtet eller utilsigtet fejlkroget fisk, kroget på andre steder end i mund og svælg, skal afkroges med største forsigtighed og straks sættes ud igen. Fisken må ikke tages op af vandet ved denne foranstaltning.
c) Opstrømskast er ikke tilladt.
d) 1-14/10 kun fiskeri med enkeltkrog.
e) Maksimal krogstørrelse er 12 mm fra krogspidsen til skaftet.

Overtrædelse af gældende regler kan medføre inddragelse af retten til at fiske.

Bådfiskeri
Trolling kun mellem Smedjeåns udløb og til øen opstrøms Lagaoset (mundingen). Intet fiskeri fra båd i marts måned, samt 15/9–14/10.


Spinnefiskeri
Med spinnefiskeri menes fiskeri med spinne- eller fastspolestang og multiplikatorhjul eller fastspole. Som madding tillades skeblink, spinner, wobler, spinneflue, jig og fiskeri med agnet krog. Alle andre maddinger er således forbudt.


Fluefiskeri
Med fluefiskeri menes fiskeri med fluestang, flueline, forfang og flue. Vær ekstra opmærksom ved vadning. Vandniveauet kan stige uden forudgående varsel.

Opstrømskast er forbudt. Kast lige ud.
Opstrømskast er forbudt. Kast lige ud.
Fiskeområde
Fiskeri tilladt fra skilt ca. 250 m nedstrøms Laholms kraftstation og til havet, en strækning på ca. 8 km. 1–14/10 fiskeri kun fra fiskeriets øverste grænse t.o.m. den vestlige spids på Ösarps ø (for skrubbe se nedenfor).

Fluefiskeri: Ved Jises pool (Revet nord), Per Karls Hall, Bryggan (rensningsanlægget) og Svinaholmen (Ösarp) inden for det skiltede område. Anvend rotationsfiskeri, når mange fisker samtidig!

Spinnefiskeri: Gröningen, Halmstadhålan og rensningsanlægget (ved kraftledningen) inden for det skiltede område.

Skrubbe fiskes kun på strækningen Daggan – havet og kun med bundfiskeri. For Smedjeån gælder særligt fiskekort.
Fangstmængde

Fiskere må beholde fangst af højst tre laksefisk om dagen. Udleget laks og ørred, såkaldte nedfaldsfisk, skal genudsættes.
Det anbefales at genudsætte laks, der har fedtfinne kvar.
 

Registrering: Fanget laks og ørred skal måles, vejes og rapporteres senest dagen efter fangstdagen. Rapporteringen er obligatorisk!.
Rapportering kan ske på vores hjemmeside, eller ved Laxahuset på Gröningen. Ett årskort vil blive udloddet til en af dem, der angav deres fangst.
Se mere information på opslag ved Lagan.

 

Minimumsmål
Målt fra næsespidsen til halefinnens yderste spids.

Laks: 45 cm
Ørred: 45 cm
Skrubbe: 20 cm

Øvrige fiskearter, se gældende fiskereglement.

 

Tilsyn
Den fiskende skal bære sit fiskekort vel synligt i plastlomme på armen, og i øvrigt følge de anvisninger der gives af tilsynsmanden. Den fiskende er forpligtet til at kende til fiskereglerne og omhyggeligt iagttage bestemmelserne. Fiskere, der forbryder sig mod de gældende bestemmelser og fiskeregler, eller som optræder forstyrrende for andre fiskende eller ikke-fiskere, udelukkes fra fortsat fiskeri i Lagan. Vi forudsætter, at du som lystfisker og naturelsker viser hensyn mod det miljø, som du opholder dig i med dets natur og dyreliv. Tænk på de skader en kasseret line eller krog kan forårsage i naturen. Affald, mad, papir m.m. lægges i affaldsbeholdere.

Den fiskende skal vare i stand til at identificere sig selv på tilsynsmandens anmodning.

Alle mærkning af fiskepladser er forbudt.

Laholms Laksekonge/-dronning
Som Laholms Laksekonge/-dronning kåres den, der har fanget sæsonens største laks. Laks skal verificeres. Skal vejes på skalaen på Laxahuset.
Pris og diplom uddeles.

Regelændringer
Ændringer eller tillæg i reglerne kan tilkomme i løbet af den igangværende sæson. Disse slås op vid Laxahuset og på vores hjemmeside. Det er din pligt som lystfisker at holde dig informeret om gældende bestemmelser for fiskeriets udførelse.
Overtrædelse af gældende regler kan medføre inddragelse af retten til at fiske.