Dette er en oversigt over de fiskearter, som er dokumenteret med sikkerhed i forskellige dele af Lagan. De findes ikke nødvendigvis i det samme miljø eller på samme tid af året. Der er helt sikkert flere arter end de her nævnte. I brakvandet ude ved åens munding kan man finde flere havlevende fiskearter.

OBS! Ålen er rødlistet, og må ikke tages i Lagan FVO.