Fisketider i oktober

Fr.o.m. 2022 gäller fiske i oktober: 06:00-18:00.