Laksefiskeriet i Lagan har været vigtig for lokalbefolkningen i meget lang tid.

Konger, kirken og borgerne stred længe om retten til at fange laks. I slutningen af 1800-tallet fangede man 20-30 ton laks hvert år. Alene ved det store fald Karsefors øst for Laholm kunne der fanges op til 150 laks om dagen. Da vandkraften blev udbygget i begyndelsen af 1900-tallet forsvandt gydepladserne og dermed også laksen. Som kompensation startede kraftselskabet en laksefarm i Laholm. En moderne laksefarm som idag udsætter ca. 90.000 lakseyngel i Lagan hvert år.

Lystfiskeriet har i lang tid været en populær fritidsbeskæftigelse langs Lagans bredder. Det mest normale er spinnefiskeri, men der er også strækninger, der egner sig til fiskeri med flue. Hele strækningen fra nedstrøms for kraftværket i Laholm og ud til mundingen er 8 km.

Om foråret vandrer laksen op i Lagan og allerede så tidligt som i slutningen af april, kan fine blanke nyopvandrede laks fanges. Laksene vandring op i Lagan giver et fantastisk efterårsfiskeri med laks på op til 14 kg og mange fangster på 7-8 kg.

Sæsonen starter den 1. marts og varer frem t.o.m. den 14. oktober.

OBS! Fiskeri kun for personer med årskort 1-7 marts og 1-14 oktober!


Nyheder

2017 > 05

Den 27/4 genomfördes den årliga utsättningen av laxsmolt i Lagan. Fisken är uppfödd på Statkrafts laxodling i Laholm och har en snittvikt på ca 60 gram. Dessa smolt är fettfenklippta och detta har man gjort för att man ska kunna se att det är en utsatt lax.

I Lagan genomförs utsättningar direkt från Laholms laxodling och det sattes 97 000 st smolt. Vissa kanske uppmärksammade att man spillde vatten på fredagsmorgonen (28/4) och detta var till följd av utsättningar som görs vid mörkrets infall dagen innan, och där smolten följer vattenströmmen ut till havs.
 
Efter några år till havs, kanske så långt bort som till Grönland, kommer laxen tillbaka till Lagan. Du kan känna igen denna lax på att den saknar fettfena och detta innebär att du med gott samvete kan ta upp den för att tillaga en god laxrätt. Även om ett hårt uttag av fettfenklippt lax görs så finns där tillräckligt av dessa kvar i Lagan som sedan kan infångas och bli föräldrar till nästa generation smolt i Statkrafts laxodling.
 

Læs fulde indlæg »

Fangster 2024

Klik for fuld størrelse.

"Fisket, Lagan och laxen"

Boken "Fisket, Lagan och laxen" finns nu till försäljning.

Finns att köpa på:

  • Bokhandeln i Laholm
  • Laholms Sportfiske
  • Wittlocks
  • Laxahuset (endast Swish)
Pris: 275 kr
Läs mer här

Kalender


Fotokonkurrence

Mer info om fotokonkurrencen 2024 hittar du här.

Vinnaren i fototävlingen 2023 blev Benjamin Hellström med den här vackra bilden. 2:a till 5:e pristagare hittar ni här.


Vandtemperatur


Vandgennemstrømning (prognose)

Dag/Måned/År/Time                    m3/s

Vejr

LAHOLM