Laksefiskeriet i Lagan har været vigtig for lokalbefolkningen i meget lang tid.

Konger, kirken og borgerne stred længe om retten til at fange laks. I slutningen af 1800-tallet fangede man 20-30 ton laks hvert år. Alene ved det store fald Karsefors øst for Laholm kunne der fanges op til 150 laks om dagen. Da vandkraften blev udbygget i begyndelsen af 1900-tallet forsvandt gydepladserne og dermed også laksen. Som kompensation startede kraftselskabet en laksefarm i Laholm. En moderne laksefarm som idag udsætter ca. 90.000 lakseyngel i Lagan hvert år.

Lystfiskeriet har i lang tid været en populær fritidsbeskæftigelse langs Lagans bredder. Det mest normale er spinnefiskeri, men der er også strækninger, der egner sig til fiskeri med flue. Hele strækningen fra nedstrøms for kraftværket i Laholm og ud til mundingen er 8 km.

Om foråret vandrer laksen op i Lagan og allerede så tidligt som i slutningen af april, kan fine blanke nyopvandrede laks fanges. Laksene vandring op i Lagan giver et fantastisk efterårsfiskeri med laks på op til 14 kg og mange fangster på 7-8 kg.

Sæsonen starter den 1. marts og varer frem t.o.m. den 14. oktober.

OBS! Fiskeri kun for personer med årskort 1-7 marts og 1-14 oktober!


Nyheder

2018 > 11

Seatrout UDN saprolegnia.jpg
By Velela - Own work, CC BY 3.0, Link

I höst har det uppmärksammats en del lax med svampangrepp i Lagan. Det har förkommit i olika grader i våra vattendrag de senaste åren och så även i Lagan. Information kring laxhälsan kan man finna hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det är den återvändande laxen som är här för lek som drabbas. Det är oklart exakt vad som orsakar svamputbrott vid ett tillfälle. Svampen (Saprolegnia) är nämligen oftast en sekundär sjukdom och det kan vara flera andra faktorer som gör att den uppstår. Det kan möjligen vara någon annan patogen eller så kan det röra sig om vitaminbrist, miljögift eller miljöförändring. Alla dessa är möjliga förklaringar till grundproblematiken eller en kombination av dessa.

Ofta kan det uppstå sår på fisken innan svampen får fäste, det benämns oftast som UDN och även här är det oklart vad det är. Det går heller inte utesluta att det rör sig om olika grundorsaker mellan olika vattendrag då svampen är ett vanligt inslag i vatten och angriper fisken när den är mottaglig för den.

Man ser gärna från SVA att allmänheten hjälper till och rapportera in fynd av sjuk, skadad eller död fisk. Vi hoppas att alla som vistas längs Lagan hjälper till att rapportera fynd i år och kommande säsonger.

Information från Statens veterinärmedicinska anstalt:
https://www.sva.se/djurhalsa/fisk/rapportera-fisk

Här rapporterar man in sjuk, skadad eller död vildfisk:
https://rapporterafisk.sva.se/
 

Mer information

För de som vill läsa på mer har vi samlat ihop några länkar.

Information om UDN:
https://www.sva.se/djurhalsa/fisk/sjukdomar-hos-fisk/ulceros-dermal-nekros-udn-fisk

Rapport Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar under 2014–2016:
https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/rapport-laxdoden-2016.pdf

Rapporter om sjuk och död fisk 2017: 
https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/djurhalsa/fisk/rapport-fisk-2017.pdf

Frågor och svar om laxbestånd i svenska vatten Havs och vattenmyndigheten: 
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/lax/fragor-och-svar-om-laxen.html

Artikel om B-vitamin brist hos vilda djur:
https://www.forskning.se/2016/12/29/b-vitaminbrist-bakom-massdod-bland-djur/

Læs fulde indlæg »

Fangster 2024

Klik for fuld størrelse.

"Fisket, Lagan och laxen"

Boken "Fisket, Lagan och laxen" finns nu till försäljning.

Finns att köpa på:

  • Bokhandeln i Laholm
  • Laholms Sportfiske
  • Wittlocks
  • Laxahuset (endast Swish)
Pris: 275 kr
Läs mer här

Kalender


Fotokonkurrence

Mer info om fotokonkurrencen 2024 hittar du här.

Vinnaren i fototävlingen 2023 blev Benjamin Hellström med den här vackra bilden. 2:a till 5:e pristagare hittar ni här.


Vandtemperatur


Vandgennemstrømning (prognose)

Dag/Måned/År/Time                    m3/s

Vejr

LAHOLM