Register catch

For physical fishing licenses

If you have purchased a regular physical paper license in any of the stores, use the green button above to report your catch.

For digital licenses bought through iFiske

iFiske.se

Only if you have purchased a digital fishing license from iFiske should you use the blue button above to report your catch.

Upload an image of at least 800x600 pixels in size. Upload an image of at least 800x600 pixels in size.

OBS! In order to post an image of your catch afterwards, you must have an account with iFiske, and be logged in when you upload the exact catch report that you later want / can upload an image to.

If you do not want to create an account, you must upload the image at the same time as you report.

Viktig information

  • Fångsterna uppdateras på helgfria vardagar under kontorstid, 13.00-17.00.
  • Fångster markerade med  är återutsatta.
  • Utlekt lax och öring, s.k. "besa", skall återutsättas levande.
    Ta inte upp en besa ur vattnet för att mäta, väga eller fotografera den!

    Detsamma gäller all fisk som återutsätts.
  • Fångster inrapporterade utan fiskekortsnummer eller fångstplats tas ej med i rapporten, och är inte med om utlottningen av årskort efter säsong.
  • Högst 3 fångster per person och dag tas med i fångstrapporten.
Tänk på att ladda upp en bild på minst 800x600 pixlar i storlek. Tänk på att ladda upp en bild på minst 800x600 pixlar i storlek.

För att kunna lägga upp en bild på sin fångst i efterhand, måste man ha ett konto hos iFiske, och vara inloggad när man lägger upp just den fångstrapporten som man senare vill/kan lägga upp en bild till.

Vill man inte skapa ett konto, måste man ladda upp bilden samtidigt som man rapporterar in.

Fiskekortnummer

Köpta i butik
Kortnumren på de fiskekort ni har köpt hos någon av våra återförsäljare, står längst ner till höger på kortet.

Köpta online
Om ni har ett konto hos iFiske, hittar ni numret i appen och under Min Sida hos iFiske.

Annars finns det på kvittot/PDF:n ni fick när ni köpte kortet.

Rekommendation

Det rekommenderas att släppa tillbaka lax som har fettfenan kvar.

Fettfenan är inringad på bilden.
Saknar din fångst fettfenan, då är den fenklippt.

Konditionsfaktor

Vikt (i gram):
Längd (i cm):


Resultat:

Konditionsfaktor (även kallat Fultonvärde) kan ni räkna ut här ovanför. Fultonvärdet är ett riktmärke på om din öring eller lax är i bra eller dålig kondition.
Fultonvärde på 1 och uppåt är i bra kondition. Medan motsvarande Fultonvärde på under 1 och lägre ofta är en utlekt öring eller lax.

Överst: En lax i bra kondition. Nederst: En utlekt lax.