Nyheter på Gröningen

Nya trappan vid övre fiskegränsen på Gröningen. Nya trappan vid övre fiskegränsen på Gröningen.

Från och med i år är fiske inte tillåtet nedanför muren från/vid den nya trappan på Gröningen.

Det är endast tillåtet att ta upp och/eller släppa tillbaka fisk.

Andra trappan från övre fiskegräns på Gröningen. Andra trappan från övre fiskegräns på Gröningen.

Dessutom har nu rörelse-/funktionshindrade företräde till fiske på höger sida om andra trappan på Gröningen (vid svarta räcket). Detta då folk som t.ex. sitter i rullstol ska kunna fiska på ett säkrare vis.

Med reservation för ändringar.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter