Fiskekortet ska sitta väl synligt på armen.
Fiskekortet ska sitta väl synligt på armen.

Fiskekort
För att sportfiska i Lagan krävs fiskekort.
Försäljningsställen hittar du här.
Fiskekortet är personligt, och får ej överlåtas.
Förlorat fiskekort ersätts ej!

Fiskekortsavgifter

Årskort 1600:-

3-dagarskort 900:-

Dagkort 300:-

Dagkort skrubba 200:- (säljs fr.o.m. 15/10).

Barn under 18 år fiskar gratis.


Fisketider

Premiärdag: 1/3 oavsett isläget
Skrubba: 8/3–31/12
Lax, öring, övriga fiskar: 1/3–14/10
1–30/9 (september): Fiske tillåtet kl. 06.00–20.00
1–14/10 (oktober): Fiske tillåtet kl. 06.00–18.00
1–7/3 och 1–14/10 Fiske endast med årskort!


Fiskesätt

Endast ett spö per person.
Endast ett bete/drag per spö.
Endast handredskap.
Använd blyfria drag och sänken. Tänk på miljön!


Otillåtna fiskemetoder

a) Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.
b) Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk, krokad på andra ställen än i mun och svalg, skall avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas.
Fisken får ej tas upp ur vattnet vid denna åtgärd.
c) Uppströmskast är ej tillåtet.
d) 1-14/10 endast fiske med enkelkrok tillåtet.
e) Största krokstorlek tillåten är 12 mm från krokspets till skaft.


Brott mot gällande regler kan medföra indragning av fiskerätt.

Båtfiske

Trolling endast mellan Smedjeåns utlopp och till ön strax uppströms Lagaoset (mynningen). Ej fiske från båt under mars månad samt 15/9–14/10.


Spinnfiske

Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig och mete med agnad krok. Alla andra beten är sålunda förbjudna.


Flugfiske

Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga. Var uppmärksam vid vadning. Vattennivån kan höjas utan föregående varning.

Uppströmskast (motströms) är förbjudet. Kasta rakt ut.

Fiskeområde

Fiske tillåtet från skylt ca. 250 m nedströms Laholms kraftstation och till havet, en sträcka på ca. 8 km.
1–14/10 fiske endast från fiskets övre gräns t.o.m. västra spetsen på Ösarps ö (för skrubba se nedan).

Flugfiske: Vid Jises pool (revet norra), Per Karls Hall, Bryggan (Reningsverket) och Svinaholmen (Ösarp) inom skyltat område.Tillämpa rotationsfiske när fisketrycket är stort!

Spinnfiske: Gröningen, Halmstadhålan och Reningsverket (vid kraftledningen) inom skyltat område.
 

Skrubba fiskas endast på sträckan Daggan – havet och endast med bottenmete. För Smedjeån gäller särskilt fiskekort.

Se kartan för info om de olika fiskeområdena.

Fångstmängd
Fiskare får behålla högst tre laxartade fiskar per dag.
Utlekt lax och öring, s.k. besa, skall återutsättas.
Lax med fettfena kvar bör återsättas.

Registrering: Fångad lax och öring skall mätas, vägas och rapporteras senast dagen efter fångstdagen. Rapportering är obligatorisk! Rapportering kan göras på vår hemsida eller vid Laxahuset på Gröningen.
Ett årskort lottas ut till en av de personer som har rapporterat sin fångst. Se vidare anslag vid Lagan.

Minimimått
Räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets.
Lax 45 cm
Öring 45 cm
Skrubba 20 cm
Övriga fiskarter, se gällande fiskestadgar.
 

Tillsyn
Den fiskande skall bära sitt fiskekort väl synligt i plastficka på armen och i övrigt följa de anvisningar som lämnas av tillsynsman. Den fiskande är skyldig att känna till fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna. Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Lagan. Som sportfiskare utgår vi ifrån att du visar hänsyn mot den miljö som du vistas i med dess natur och djurliv. Tänk på de skador en kasserad lina eller krok kan orsaka i naturen. Avfall, mat, papper m.m. kastas i sopkärl.

Fiskare ska kunna legitimera sig vid tillsynsmans anmodan.

Att markera fiskeplatser med spön och ryggsäckar m.m. och sedan gå därifrån är inte tillåtet.

Laholms Laxkung/-drottning
Till Laholms Laxkung/-drottning koras den som fångat säsongens största lax. Laxen ska vara verifierad. Måste vägas på vågen vid Laxahuset.
Pris och diplom utdelas.


Regeländringar
Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Dessa anslås vid Laxahuset och på vår hemsida. Det ankommer på dig som sportfiskare att hålla dig informerad om gällande bestämmelser för fiskets bedrivande. Brott mot gällande regler kan medföra indragning av fiskerätt.