Detta är en sammanställning av fiskarter som är säkert dokumenterande från olika delar av Lagan. De uppträder inte nödvändigtvis i samma miljö eller på lika tid under året. Nästan säkert finns fler arter än de redovisade. I brackvattnet nära åmynningen lever det flera havslevande fiskarter.

OBS! Ålen är rödlistad och får inte fiskas i Lagan FVO.

Svårt att se skillnad på lax och öring?

På Sportfiskarnas (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) hemsida hittar ni en bra jämförelse i deras laxlexikon.
Tryck här för att ladda ner det från deras hemsida.