Laholms Laxfiske

Laxfisket i Lagan har varit viktigt för de boende i Laholm under en mycket lång tid. Kungar, kyrkan och borgare stred länge om rätten att fiska lax. I slutet av 1800-talet fångades 20-30 ton lax varje år. Enbart vid det stora fallet Karsefors öster om Laholm kunde upp till 150 laxar fångas om dagen. När vattenkraften byggdes ut i början av 1900-talet försvann lekplatserna och därmed också laxen. Som kompensation startade kraftbolaget en laxodling i Laholm. En modern kompensationsodling som årligen släpper ut ca. 90 000 laxsmolt i Lagan.


Sportfisket har under lång tid varit en populär fritidssysselsättning längs Lagans stränder. Vanligast är spinnfisket, men det finns även sträckor som lämpar sig för fiske med fluga. Hela sträckan från strax nedströms kraftverket i Laholm och ut till mynningen är 8 km.


På våren stiger öringen upp i Lagan och redan så tidigt som i slutet av april kan fina blanka nystigna laxar fångas. Laxarnas vandring upp i Lagan ger ett fantastiskt höstfiske med laxar på upp till 14 kg och många fångster på 7-8 kg.


Säsongen startar 1 mars och pågår fram t.o.m. 14 oktober.

OBS! Endast fiske för dem med årskort 1-7 mars och 1-14 oktober!


Nyheter

2018 > 11

Seatrout UDN saprolegnia.jpg
By Velela - Own work, CC BY 3.0, Link

I höst har det uppmärksammats en del lax med svampangrepp i Lagan. Det har förkommit i olika grader i våra vattendrag de senaste åren och så även i Lagan. Information kring laxhälsan kan man finna hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det är den återvändande laxen som är här för lek som drabbas. Det är oklart exakt vad som orsakar svamputbrott vid ett tillfälle. Svampen (Saprolegnia) är nämligen oftast en sekundär sjukdom och det kan vara flera andra faktorer som gör att den uppstår. Det kan möjligen vara någon annan patogen eller så kan det röra sig om vitaminbrist, miljögift eller miljöförändring. Alla dessa är möjliga förklaringar till grundproblematiken eller en kombination av dessa.

Ofta kan det uppstå sår på fisken innan svampen får fäste, det benämns oftast som UDN och även här är det oklart vad det är. Det går heller inte utesluta att det rör sig om olika grundorsaker mellan olika vattendrag då svampen är ett vanligt inslag i vatten och angriper fisken när den är mottaglig för den.

Man ser gärna från SVA att allmänheten hjälper till och rapportera in fynd av sjuk, skadad eller död fisk. Vi hoppas att alla som vistas längs Lagan hjälper till att rapportera fynd i år och kommande säsonger.

Information från Statens veterinärmedicinska anstalt: https://www.sva.se/djurhalsa/fisk/rapportera-fisk

Här rapporterar man in sjuk, skadad eller död vildfisk: https://rapporterafisk.sva.se/
 

Mer information

För de som vill läsa på mer har vi samlat ihop några länkar.

Information om UDN:
https://www.sva.se/djurhalsa/fisk/sjukdomar-hos-fisk/ulceros-dermal-nekros-udn-fisk

Rapport Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar under 2014–2016: https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/rapport-laxdoden-2016.pdf

Rapporter om sjuk och död fisk 2017:  https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/djurhalsa/fisk/rapport-fisk-2017.pdf

Frågor och svar om laxbestånd i svenska vatten Havs och vattenmyndigheten:  https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/lax/fragor-och-svar-om-laxen.html

Artikel om B-vitamin brist hos vilda djur:
https://www.forskning.se/2016/12/29/b-vitaminbrist-bakom-massdod-bland-djur/

Läs hela inlägget »

Fångster 2024

Klicka på bilderna för att förstora.

"Fisket, Lagan och laxen"

Klicka för att läsa mer.

Boken "Fisket, Lagan och laxen" finns nu till försäljning.

Finns att köpa på:

  • Bokhandeln i Laholm
  • Laholms Sportfiske
  • Wittlocks
  • Laxahuset (endast Swish, och under fiskesäsong)
Pris: 275 kr
Läs mer här


Fototävling

Mer info om fototävlingen 2024 hittar du här.

Foto: Benjamin Hellström.

Vinnaren i fototävlingen 2023 blev Benjamin Hellström med den här vackra bilden. 2:a till 5:e pristagare hittar ni här.


Se tidigare vinnare här


Kalender


Vattentemperatur


Vattenföringsprognos

Dag/Månad/År/Timme                m3/s
Prognosinfo! 
Data från Statkraft.

Väder

LAHOLM