Smoltutsättning

Den 26/4 genomförde Statkrafts laxodling i Laholm de årliga smoltutsättningarna. I Lagan genomförs utsättningar direkt från laxodlingen och det sattes 94 500 st laxsmolt. Utsättningen gjordes vid mörkrets infall och sedan följer smolten vattenströmmen ut till havs. Efter några år till havs, kanske så långt bort som till Grönland, kommer laxen tillbaka till Lagan. Den känns då igen på att den är fettfenklippt och detta har man gjort för att man ska kunna se att det är en utsatt lax.

Laholms Laxfiske rekommenderar att man återutsätter fisk med fettfena och att man istället väljer att behålla fisk där fettfenan är bortklippt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter