Lagans vattenflöde

OBS! Lagan är ett reglerat vattendrag vilket innebär att snabba förändringar i vattenföringen kan ske. Vid perioder med låg tillrinning, speciellt under sommaren, kan flödet i de nedre delarna av Lagan vara noll, framför allt under helger.
Det finns heller ingen garanti för att flödena blir exakt som redovisas.

Laholms Laxfiske har inget att göra med hur mycket vatten som körs, utan detta bestäms helt av Statkraft. Vi har heller ingen möjlighet att påverka vattenkörningen.
Prognosen som visas här på sidan hämtas från Statkraft som styr allt.

Hur vattenflödet kommer att se ut en viss dag, vet vi dessvärre lika lite som ni.

Vattentemperatur

Prognoserad vattenföring (m3/s)

Datum och hel timme i vänster kolumn. Vattenflöde i höger.

Data från Statkraft AB.