Lax

När?

Laxen får fiskas 1/3 – 14/10. Den börjar stiga under april/maj månad, då det fångas stor blank lax. Laxen är mycket beroende av hög vattenföring för att stiga i Lagan. Under augusti börjar den verkliga lekvandringen för att kulminera under september och fram till laxfiskets slut.

 

Var?

Laxen fångas på sin ståndplats, då den inte jagar föda i sötvatten under lekvandringen. Bra platser för laxfisket är vid Lagans utlopp i havet och Åmot där Smedjeån rinner ut, samt Reningsverket, Per-Karls hall där f.ö. mycket fisk tas på fluga med flugspö, vidare vid Revet och Halmstadhålan, strax nedströms båtbryggorna i Laholm samt Gröningen vid fiskets övre gräns (se kartan).

 

Hur?

Laxen fångas i huvudsak på spinnfiske med drag eller tubfluga samt vid fiske med flugspö. Vilka färger på flugor som är mest gångbara råder stor oenighet om, men ett litet tips kan vara att pröva gult/rött eller orange då höstvattnet oftast är färgat av humus. Traditionella laxdrag som ex.vis Toby eller liknande går bra. Mete med mask och räka är tillåtet.

Havsöring

När?

Havsöringen får fiskas 1/3 – 14/10.

 

Var?

Havsöringen söker föda både på våren när den s.k. "grönländaren" stiger och under lekvandringen på hösten. Den kan fiskas på hela sträckan fram till omkring mitten av april. När vattentemperaturen stiger söker sig öringen ut mot havet för att under maj månad överge Lagan och vandra ut i havet.

 

Hur?

Under mars och april, när vattnet är som kallast, sökes havsöringen nära botten, beten på mellan 28 - 40 gram är då lämpliga. Blanka långsmala drag som ex. Wiggler brukar fiska bra på vårfisket, men även fiske med tubfluga i färgerna gult/rött eller orange kan ge bra resultat. Under höstfisket föredrar havsöringen tubflugan, men även blanka silverfärgade drag brukar kunna ge fisk.

Skrubba

När?

Skrubba (sandskädda) är tillåten för fiske 8/3 – 31/12, men fiskas nästan undantagslöst från mitten av oktober och till säsongens slut. Skrubban är kvalitativt bäst under november/december.
OBS! Skrubbekort börjar säljas först den 15/10.
 

Var?

Bästa fiskeplatser är från Daggan (se kartan), som utgör övre gräns för skrubbefisket, till Lagans utlopp i havet. Båthamnen på Lagans södra sida är en bra och populär fiskeplats, likheter finns med mynningsområdet på Lagans norra sida.

 

Hur?

Fisket bedrivs med bottenmete med sandorm eller skalad räka, endast fiske med ett spö är tillåtet. Dock är det tillåtet att använda upphängare (alltså fler än en enkelkrok). Då Lagan är reglerad (hög/låg vattenföring) kan det vara lämpligt att ha med sänken i olika viktklasser. Utöver årskort finns speciella dagkort för skrubba.