= Endast spinnfiske tillåtet = Endast flugfiske tillåtet = Både spinn- och flugfiske tillåtet

1. Gröningen (endast spinnfiske)
2. Stentrappan
3. Vårdhemmet
4. Sälhunnastenen
5. Halmstadhålan (⛺, endast spinnfiske)
6. Revet (⛺)
7. Jises pool (endast flugfiske)
8. Per Karls hall (⛺, endast flugfiske)
9. Kraftledningen (⛺, endast spinnfiske)
10. Bryggan (⛺, endast flugfiske)
11. Reningsverket
12. Skivan
13. Järnvägsbron (⛺)
14. Svinaholmen (⛺, endast flugfiske)
15. Trulstorp
16. Ösarps ö, östra
17. Ösarps ö, västra
18. Restad
19. Smedjeåns utlopp
20. Plantskolan
21. E6-bron
22.Daggan
23. Gamla åfåran
24. Lagaoset Norra
25. Lagaoset Södra
26. Rökeriet Södra


⛺ = Vindskydd
 

Placeringarna på nedanstående karta är ungefärliga. Det går att zooma in för att lättare se vad de olika ställena heter.