Antal fångster

Lax958 st
Öring57 st
Totalt1 015 st

Viktstatistik

Fettfena

Fisketeknik

Beten

Statistik från iFiske.