• Fångsterna uppdateras på helgfria vardagar under kontorstid, 13.00-17.00.
  • Fångster markerade med asterisk (*) är återutsatta.
  • Utlekt lax och öring, s.k. "besa", skall återutsättas levande.
  • Ta inte upp en besa ur vattnet för att mäta, väga eller fotografera den!

    Detsamma gäller all fisk som återutsätts.
  • Fångster inrapporterade utan fiskekortsnummer eller fångstplats tas ej med i rapporten, och är inte med om utlottningen av årskort efter säsong.
  • Högst 3 fångster per person och dag tas med i fångstrapporten.

Kortnummer

Köpta i butik
Kortnumren på de fiskekort ni har köpt hos någon av våra återförsäljare, står längst ner till höger på kortet.

Köpta online
-
Fettfena inringad på en vildlax.
Fettfena inringad på en vildlax.

Saknar din fångst fettfenan, då är den fenklippt.

Rekommendation

Det rekommenderas att släppa tillbaka lax som har fettfenan kvar.

För hjälp med att registrera fångsten, klicka här.

Fångster markerade med en asterisk (*) är återutsatta.

Fångstrapporteringen tillhandahålls av Fiska.se

Laholms Laxfiske har rätten att under säsong rensa ut felaktiga fångstrapporteringar i efterhand.