Laks

Hvornår?

Laks må fiskes 1/3–14/10. Den begynder at vandre i april/maj måned, hvor man kan fange en stor blanklaks. Laksen er meget afhængig af høj vandføring, for at kunne vandre op i Lagan. I august begynder den rigtige gydevandring, der kulminerer i september og frem til fiskesæsonens ophør.


Hvor?

Laksen fanges på dens standplads, da den ikke søger føde i ferskvand i løbet af gydevandringen. Gode steder for laksefiskeri er ved Lagans udløb i havet og i Åmot, hvor Smedjeåen løber ud, samt renseanlægget, Per Kals Hall, – hvor der i øvrigt kan fanges mange fisk med fluestang – ved Revet og Halmstadhålan, lidt nedstrøms for bådebroerne i Laholm samt Gröningen ved fiskeområdets øvre grænse (se kortet).


Hvordan?

Laksen fanges hovedsageligt med spinnefiskeri med blink eller rørflue samt ved fiskeri med fluestang. Der råder stor uenighed om, hvilke farver på fluer, der er mest effektive, men et lille tip kan være at prøve gult/rødt eller orange, da efterårsvandet ofte er farvet af humus. Traditionelle lakseblink som f.eks. en Tobby eller lignende er velegnet. Fiskeri med orm og reje er tilladt.

Havørred

Hvornår?

Havørreder må fanges 1/3–14/10.
 

Hvor?

Havørreden søger føde både om foråret, hvor den såkaldte "grønlænder" vandrer op, og i løbet af gydevandringen om efteråret. Den kan fiskes på hele strækningen frem til omkring midten af april. Når vandtemperaturen stiger, søger ørreden ud mod havet for i løbet af maj måned at forlade Lagan og vandre ud i havet.
 

Hvordan?

I marts og april, når vandet er koldest, finder man havørreden nær ved bunden, agn på mellem 28 og 40 gram er velegnede. Blanke smalle blink som f.eks. Wiggler plejer at være godt om foråret, men også fiskeri med rørflue i farverne gul/rød eller orange kan være fordelagtige. Om efteråret foretrækker havørreden rørfluen, men blanke sølvfarvede blink plejer også at give fisk.

Skrubbefiskeri

Hvornår?

Skrubber (isinger) må fanges i perioden 8/3–31/12, men fiskes næsten altid fra midten af oktober og til slutningen af sæsonen. Skrubben har den bedste kvalitet i løbet af november/december.

Hvor?

De bedste fiskepladser er Draggan (se kortet), der udgør den øvre grænse for skrubbefiskeriet, til Lagans udløb i havet. Bådehavnen på Lagans sydlige side er en god og populær plads, det samme er tilfældet med udmundingsområdet på Lagans nordlige side.

Hvordan?

Fiskeriet udføres med bundmadding med sandorm eller reje, kun fiskeri med stang og snøre er tilladt. Det er dog tilladt at bruge ophænger (altså til mere end en enkelt krog). Da Lagan er reguleret (høj/lav vandføring) kan det være en god idé at medtage synk i forskellige vægtklasser. Foruden årskort kan der købes særlige dagkort til skrubbefiskeri.