Eldningsförbud

Med anledning av det senaste dygnets rikliga regnande har räddningschefen i Laholms kommun beslutat om generellt undantag från eldningsförbudet. Undantaget innebär att det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt eller campingtomt med kortklippt gräs och behörigt avstånd till skog.

Undantaget gäller även yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.

Vid all grillning ska släckutrustning finnas till hands.

All annan eldning såväl på som utanför tomtmark är fortfarande förbjuden.

Polisen informerar
 ”Den som trotsar eldningsförbudet gör sig skyldig till brott mot lagen om skydd mot olyckor. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter. Allmänheten uppmanas att agera om de ser någon bryta mot eldningsförbudet: i första hand genom att prata med personen i fråga, i annat fall genom att ringa polisen på telefon 114 14 om det inte är akut.”

Följ nyheterna
Eldningsförbudet pågår tills vidare. När eldningsförbudet är över meddelar kommunen det via webbplatsen, P4 Halland och SVT. Information läggs också ut på kommunens facebooksida.

www.laholm.se